Ing. Ivo Toman, MBA


Výstavba úseku silnice I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou zahájena

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seVýstavba úseku silnice I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou zahájena

Poklepáním na základní kámen byla ve čtvrtek 28. května slavnostně zahájena výstavba úseku silnice I/35 v úseku Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou, tedy na státní hranice České republiky s Polskem. Přes území Polska pak bude tento mezinárodní tah pokračovat do německé Žitavy.
„Zahájení této stavby je dalším významným krokem při budování nejdelší komunikace v České republice, klíčové dopravní stavby rychlostní komunikace R35. Tento přibližně 8 km dlouhý úsek naváže na již hotový čtyřpruh do Liberce a odtud na budoucí rychlostní komunikaci R35 směrem na východ," netajil potěšení nad zahájením stavby Ing. Ivo Toman, zmocněnec vlády pro výstavbu R35.
Současná silnice vede zastavěným územím obcí Bílý Kostel a Grabštejn v nevyhovujících výškových a směrových poměrech a hlukem i emisemi obtěžuje obyvatele obcí. Přeložka této komunikace negativní dopady odstraní. Trasa je vedena nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním zásahem do lesních porostů. Stavba zahrnuje i rekonstrukci křižovatky v Bílém Kostele a výstavbu dvou nových křížení ve Václavicích a Hrádku nad Nisou. Součástí stavby je i přeložka silnice III/272 a šesti místních komunikací. Délka stavby je 7 636 m. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které za stavbu zaplatí téměř 1,8 milionů korun. Stavba by měla být dokončena v říjnu roku 2011.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.