Ing. Ivo Toman, MBA


Výstavba rychlostní silnice R35 bude pokračovat už letos, dálnice D11 ji bude následovat

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seVýstavba rychlostní silnice R35 bude pokračovat už letos, dálnice D11 ji bude následovat

Pardubice v pátek 19. února hostily 2. kontrolní den k rychlostní silnici R35 a dálnici D11. Do sídla Pardubického kraje všechny dotčené orgány i starosty měst a obcí pozval zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu rychlostní silnice R35 a dálnice D11 Ivo Toman. „Obě komunikace jsou klíčové nejen pro Pardubický kraj, ale i pro celou oblast severovýchodních Čech a Českou republiku. Proto jsem se po dohodě s ministrem dopravy Gustavem Slámečkou a generálním ředitelem investora, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfrédem Brunclíkem rozhodl obnovit kontrolní dny, které se v minulosti konaly pravidelně," vysvětlil Toman.
Na kontrolním dnu zástupci investora informovali především o aktuálním vývoji přípravy a výstavby rychlostní silnice R35 i dálnice D11. Se starosty obcí i zástupci krajů diskutovali také o konkrétním trasování obou komunikací i o dopadech, které budou mít na dopravu v obcích vliv.
Na kontrolním dnu znovu zazněly dobré zprávy pro rychlostní silnici R35. Už v jarních měsících začne výstavby R35 v Opatovicích nad Labem. Obří křižovatku napojenou na dálnici D11 překlene třetí patro rychlostní silnice. Bude se pokračovat také v přípravě pokračování této silnice směrem k Vysokému Mýtu. „Investor začne už letos oslovovat vlastníky pozemků na trase Opatovice nad Labem - Ostrov před Vysokým Mýtem a do tří let chceme zahájit výstavbu," prohlásil Ivo Toman.
Rychlostní silnice má propojit Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj, proto se v Pardubicích mluvilo i o ostatních regionech. V Libereckém kraji nyní musí zastupitelstvo kraje rozhodnout o trasování rychlostní silnice přes jejich území. Zastupitelé se musí rozhodnout mezi třemi variantami - jižní, severní a superseverní. „Odehrává se tam situace podobná jako před několika lety v Pardubickém kraji. Všechny trasy mají své výhody i nevýhody, všechny varianty mají své příznivce a odpůrce. Bez jednoznačného rozhodnutí kraje a následně ministerstva životního prostředí ale nemůžeme v přípravě rychlostní silnice pokračovat," upozornil Toman. V Královéhradeckém kraji je trasa dlouhá přibližně 36 kilometrů stabilizována, je vydáno stanovisko EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) a investor začíná pracovat na dokumentaci k územnímu řízení.
Kontrolní den byl věnován také dálnici D11, proto účastníci jednání hovořili i o ní. Jde o klíčovou dálnici především pro východní Čechy, která by navíc v budoucnu měla propojit Prahu s česko-polskou hranicí. „Je všeobecně známo, že dálnice prozatím končí před Hradce Králové. V minulých týdnech jsme intenzivně jednali s majitelkou pozemků potřebných pro výstavbu a věřím, že se po více než 16 letech blížíme k dohodě," neskrýval optimismus Toman. Pokud se podaří skutečně dosáhnout dohody, bude moci už v říjnu letošní roku začít archeologický průzkum.
„Nezakrývám fakt, že všechny tyto plány nám může zkomplikovat finanční situace státu. Jsem ale optimista. Rychlostní silnice R35 i dálnice D11 jsou vedle dostavby D1 a výstavby D3 a pražského okruhu prioritou a na takové stavby se v rozpočtu finance najít musí," uzavřel Toman.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.