Ing. Ivo Toman, MBA


V Chrudimi to žije

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seV Chrudimi to žije

Do Chrudimě přicházejí investoři, obě průmyslové zóny se pomalu plní, revitalizace historického centra je téměř u konce, město žije mnoha kulturními akcemi. Mnozí, např. senátor Stříteský, mu předpovídají velkou budoucnost. „Už deset let prohlašuju to, co jsem slyšel v Londýně od tamních podnikatelů: Pardubicko-Hradecko-Chrudimská aglomerace je nejperspektivnějším územím České republiky. Toto trojměstí má obrovské možnosti."

 

V Chrudimi to žije. Ve čtvrtek 9. října hrála na náměstí kapela Lotus. Byl tam skákací hrad, trampolína, vozítko Segway. Co se dělo? Konalo se zde jedno ze Zábavných odpolední kandidátů ODS do Zastupitelstva Pardubického kraje. Účastnil se ho jak starosta města Jan Čechlovský, tak další kandidáti: Ivo Toman, Josef Janeček, Marie Málková, Jana Smetanová, Petr Tupec, Magda Křivanová, Tomáš Soukup, Miroslav Mareš a další. Své kolegy podpořil i poslanec Ladislav Libý.

 

V Chrudimi to žije. Díky 25 mil. Kč zajištěných Pardubickým krajem byla zahájena rekonstrukce gymnázia. Slavnostního otevření se zúčastnil např. starosta Chrudimi Jan Čechlovský a náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství, sport a volnočasové aktivity Marie Málková. V Pardubickém kraji došlo k transformaci nemocnic z příspěvkových organizací na akciové společnosti. Do pěti takto vzniklých společností kraj vložil 300 mil. Kč, aby posílil jejich základní kapitál a zajistil jim lepší startovací pozici. Jednou z nich byla i Chrudimská nemocnice. V r. 2003 bylo vytvořeno Oblastní středisko Zdravotnické záchranné služby Chrudim delimitací z Nemocnice Chrudim. V Chrudimské nemocnici bylo třeba odstranit havarijní stav úseku vodoléčby. Stalo se tak při rekonstrukci a modernizaci oddělení ARO za 17,4 mil. Kč. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje zajišťuje sanační práce na lokalitě Transporta Chrudim. Jedná se o lokalitu se znečištěním podzemních vod chlorovanými uhlovodíky. Je zajištěna hydraulická clona, která zamezuje šíření znečištění. Roční náklady na provoz této clony činí 5 987 919 Kč bez DPH. Je provozována sanační technologie pro čištění podzemních vod v rámci hydraulické bariéry a je prováděn cyklický monitoring podzemních a povrchových vod. Pardubický kraj v letech 2004 - 2008 přispěl místnímu sdružení Vodní záchranné slu ž by Chrudim na její provoz a materiální vybavení částkou 400 tis. Kč a pomohl tak zachovat její nezastupitelnou činnost na přehradě Seč.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.