Ing. Ivo Toman, MBA


Slyšení s poslanci Evropského parlamentu

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seSlyšení s poslanci Evropského parlamentu

Dne 28. března jsem se zúčastnil slyšení s poslanci Evropského parlamentu za účelem představení pozice členských států Visegrádské skupiny a dalších kohezních zemí k Nástroji pro propojení Evropy a revizi Transevropské dopravní sítě pro léta 2014 až 2020.

Cílem této akce bylo přestavit poslancům Evropského parlamentu, kteří se podílí na přípravě parlamentní pozice k těmto návrhům nařízení, hlavní body pozice České republiky a dalších států skupiny V4, potažmo dalších kohezních členských států a podpořit širší diskuzi o těchto společných prioritách na výborech Evropského parlamentu, které se přípravou pozice k výše zmíněným legislativním návrhům zabývají.

Oficiální debata v Evropském parlamentu je, na rozdíl od vývoje projednávání v Radě Evropské unie, teprve na svém počátku a bylo tedy velmi vhodné využít tohoto slyšení k diskuzi regionální, národní a evropské úrovně o evropských dopravních zájmech v těchto zemích.

Slyšení tematicky navazovalo na ministerskou konferenci zemí Visegrádské skupiny a vybraných kohezních zemí Evropské unie, která se uskutečnila 20. března v Praze.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.