Ing. Ivo Toman, MBA


Slavnostního zahájení provozu stavby I/67 Skřečoň-Bohumín, obchvat

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seSlavnostního zahájení provozu stavby I/67 Skřečoň-Bohumín, obchvat

Dne 14. října jsem se zúčastnil slavnostního zahájení provozu stavby I/67 Skřečoň-Bohumín, obchvat. Jde o 1. část obchvatu silnice I/67, který po svém dokončení odvede dopravu z města Bohumín a stane se přivaděčem dopravy z dálnice D47 do celé oblasti Karviné.

V rámci této stavby byl realizován i unikátní most, který má závěsnou konstrukci složenou ze čtyř mohutných pylonů a ocelových prutů, přičemž jeden pylon váží 28 tun. Celý most měří 100 metrů a hmotnost závěsné konstrukce je 650 tun. Most se začal stavět v listopadu roku 2009 a celkové náklady na jeho výstavbu spolu s výstavbou přivaděče k dálnici a obchvatu jsou 994 milionů korun. Druhá část stavby by měla být uvedena do provozu v roce 2012.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.