Ing. Ivo Toman, MBA


Slavnostní zahájení provozu stavby I/13 Třebušice MÚK, 1. etapa

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seSlavnostní zahájení provozu stavby I/13 Třebušice MÚK, 1. etapa

Dne 31. srpna 2011 jsem se zúčastnil slavnostního zahájení provozu stavby I/13 mimoúrovňová křižovatka Třebušice, 1. etapa na tahu mezi severočeskými městy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem u bývalé obce Třebušice. Nový most přes trať ČD nahrazuje původní, technicky nevyhovující most. Komunikace má v místních podmínkách velký dopravní význam. Stavba probíhala za velmi složitých technických podmínek, protože most leží nad železniční tratí s hustým provozem.
Slavnostního přestřižení pásky se mimo jiné zúčastnil také ředitel úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. René Poruba, Ing. Karel Havlíček, který je ředitelem odboru řízení výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury a zástupci stavebních společností, které se na stavbě podílely.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.