Ing. Ivo Toman, MBA


Premiér podpořil Pardubické kandidáty

Ing. Ivo Toman, MBAStalo sePremiér podpořil Pardubické kandidáty

V pátek 10. října proběhlo Zábavné odpoledne kandidátů ODS do Zastupitelstva Pardubického kraje v Moravské Třebové. Přijel i premiér Mirek Topolánek. „Plně podporuji Ivo Tomana a jeho tým. Po celém kraji je vidět jejich práce," vysvětloval předseda vlády. „Myslete prosím na to, že volíte vedení svého kraje, že jde o krajské problémy, nikoli o celostátní."

http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=7986

Celou akci uvedl starosta Josef Ošťádal. Z Moravské Třebové pochází také Milan Stejný. Odpoledne se zúčastnil Ivo Toman, Josef Janeček, Jana Smetanová, Miroslav Mareš, Jaroslav Martinů, Petr Brandejs, Miloslav Parolek, Martin Roller, Alena Červinková a další. Své kolegy podpořila také poslankyně Alena Páralová.

 

Stejně jako mnohá jiná města v Pardubickém kraji Moravská Třebová jen vzkvétá. V předchozích letech tomu napomohl svými investicemi i Pardubický kraj.

 

Částku 70 mil. Kč investoval Pardubický kraj do silnice II/368 Moravská Třebová - Dlouhá Loučka. Opravy se dočkaly všechny mosty na hlavních komunikacích II. třídy spojující Moravskou Třebovou s okolními obcemi. Trasa z Městečka Trnávka do Chornice (11/371) prošla rekonstrukcí za 27,6 mil. Kč.

 

Dne 1. dubna 2006 došlo k sesuvu svahu u Hřebečského tunelu na silnici I/35. V důsledku toho Pardubický kraj poprvé ve své historii vyhlásil „Stav nebezpečí", a zajistil ze svého i státního rozpočtu potřebné fi nanční prostředky ve výši 115 mil. Kč na opětovnou opravu, včetně rekonstrukce „staré cesty".

 

Pardubický kraj přispívá na provoz Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové, založený v roce 2006, ročně částkou přibližně 300 tis. Kč.

 

Moravská Třebová dostala dotaci na inženýrské sítě v průmyslové zóně města v částce cca 3 mil. Kč. Díky těmto finančním prostředkům byla připravena průmyslová zóna pro příchod nových investorů. Nyní je zcela zaplněna. Bylo zde vytvořeno asi 300 pracovních míst.

 

V roce 2009 bude využita dotace z programu na podporu turistického ruchu ve výši 500 tis. Kč určená na výstavbu rozhledny nad Moravskou Třebovou. Každý rok dostává Moravská Třebová 50 - 70 tis. Kč jako příspěvek na festival Dny slovenské kultury. Pardubický kraj přispívá také na další kulturní akce v Moravské Třebové i v obcích regionu.

 

Pardubický kraj podporuje cestovní ruch. Díky tomu dostal dle grantového schématu v roce 2007 region Moravskotřebovska a Jevíčska na propagaci cca 1 mil. Kč.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.