Ing. Ivo Toman, MBA


Pracovní snídaně českých europoslanců ve Štrasburku

Ing. Ivo Toman, MBAStalo sePracovní snídaně českých europoslanců ve Štrasburku

Dne 15.11.2011 jsem se zúčastnil pravidelné pracovní snídaně českých europoslanců, která se tentokrát konala pod záštitou sociálnědemokratické delegace. Uspořádala ji Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a jako hlavní téma společné diskuze proto zvolila aktuální dopravní problematiku. Jednalo se zejména o revizi tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T) a jejich budoucí financování, včetně Komisí nově představeného tzv. Nástroje na propojení Evropy (CEF).

Olga Sehnalová úvodem přivítala své poslanecké kolegy a představila hosty, kterými byli Mgr. Jakub Dürr, zástupce stálé představitelky ČR  při EU a stálý představitel ČR v COREPER I, Ing. Ivo Toman, MBA, náměstek ministra dopravy a Ing. Luděk Sosna PhD., ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR.

Mgr. Jakub Dürr, zástupce stálé představitelky ČR  při EU a stálý představitel ČR v COREPER I europoslancům osvětlil současnou situaci v Radě EU a postoj České republiky, která se k těmto návrhům staví spíše rezervovaně a zejména kritizuje způsob vytvoření třetí vrstvy priorit.

Jakožto zástupce Ministerstva dopravy ČR jsem předal europoslancům informaci o vývoji přemístění centrály navigačního systému Galileo do Prahy, o němž bylo rozhodnuto v prosinci 2010. Ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR detailně vysvětlil metodiku TEN-T, její parametry a především finanční nástroje pro jejich realizaci. Velká pozornost byla následně věnována dotazům poslanců ohledně konkrétních tras v ČR, ať už v oblasti železniční, dálniční nebo vodní dopravy.

Rozmanitá diskuze potvrdila užitečnost setkání i to, že probírané dopravní téma je vysoce aktuální a pro úspěšné prosazení českých zájmů v EU je koordinace společných pozic nejen v Evropském parlamentu velmi důležitá.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.