Ing. Ivo Toman, MBA


Kontrolní den D11 a R35: kamiony jedoucí na Moravu opustí Nové Město

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seKontrolní den D11 a R35: kamiony jedoucí na Moravu opustí Nové Město

Kamiony jedoucí východními Čechami na Moravu budou moci od konce listopadu využívat kompletní trasu stávající dálnice D11, což zatím není možné. Díky tomu by se mělo výrazně ulevit obyvatelům Nového Města nad Cidlinou i dalších obcí na silnici I/11 západně od Hradce Králové, která nyní tíží frekventovaná nákladní doprava. Té se kompletní dálnice otevře po zprovoznění nového úseku silnice R35, která má začít sloužit od konce letošního listopadu. Vyplynulo z dnešního kontrolního dne výstavby dálnice D11 a rychlostní silnice R 35.

Účastníky prvního obnoveneného kontrolního dne výstavby sezval do Regiocentra Nový pivovar v Hradci Králové vládní zmocněnec pro výstavbu těchto silnic Ivo Toman za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, náměstka ministra dopravy Tomáše Kaase a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Alfréda Brunclíka.
„Nechceme jako kraj v případě dálnice D11 pouze přihlížet, i když je její dostavba záležitostí státu. Kraji se letos podařilo odblokovat dokončení obchvatu České Skalice a doufáme, že podobným způsobem bychom mohli přispět i k urychlení výstavby dálnice D11," řekl hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
Zástupci Královéhradeckého kraje a Hradce Králové se s vládním zmocněncem Tomanem dohodli na tom, že se v co nejbližší době setkají a budou jednat o tom, jak situaci s dostavbou dálnice D11 aspoň do krajského města co nejvíce urychlit. „Rozhodnutí o tom, jak s dostavbou dálnice D11 do Hradce Králové pokračovat, je nyní na vládě. Naše aktivita může napomoci případné problémy odblokovat," řekl Toman.
Účastníci kontrolního dne se rovněž shodli na tom, že je třeba, aby Česká republika v co nejbližší době konečně přijala zákon o liniových stavbách, který by vznik nových silnic výrazně urychlil. „Zákon, který zjednodušuje stavbu dálnic a silnic, mají vyspělé evropské země, například Německo. Tato norma výrazně ulehčuje práci i úřadům v sousedním Polsku," dodal hejtman Franc.
Dálnice D11 končí od roku 2006 u jižních hranic kraje a podle plánů by měla vést od Hradce Králové kolem Jaroměře k česko-polskému hraničnímu přechodu v Královci. Čytřproudová silnice protínající kraj by významně ulevila obyvatelům měst, která dnes zatěžuje nadměrná tranzitní doprava. Pomohla by do sídel v Královéhradeckém kraji přivést investory či by usnadnila lidem cestování za prací i do vzdálenějších koutů kraje.

 

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.