Ing. Ivo Toman, MBA


Dopravní výbor Pardubického kraje v Infocentru R35

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seDopravní výbor Pardubického kraje v Infocentru R35

Členové výboru pro dopravu a dopravní obslužnost Zastupitelstva Pardubického kraje si pro své jednání tentokrát zvolili informační místnost R35. Jedním z bodů programu jednání totiž byla aktualizace územního plánu Pardubického kraje v souvislosti s rychlostní silnicí R35. Jednání řídil předseda výboru a zároveň vládní zmocněnec pro liniovou výstavbu R35 a D11 Ivo Toman. Mohl tak spojit informace jak z Pardubického kraje, tak z Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Podstatné informace členům výboru předložil vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Pavel Kalivoda, když seznámil přítomné s obsahem Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen Zásady). Ty nahradily schválený územní plán velkého územního celku. K Zásadám vzneslo námitky 22 obcí a 1 zástupce veřejnosti, připomínek se sešlo 13. V Zásadách není v souvislosti s rozsudkem Nejvyšší správního soudu vymezen koridor rychlostní silnice R35 v sedmi katastrech obcí v oblasti Litomyšle. Pardubický kraj má rozpracovanou studii vedení trasy R35 v daném prostoru a po projednání bude tento úsek rychlostní silnice zapracován do první aktualizace Zásad.
Ing. Ivo Toman pak členy výboru informoval o stavu příprav rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji. V následujících týdnech bude zahájena výstavba třetího patra opatovické křižovatky. V navazujících úsecích Opatovice - Časy, Časy - Ostrov investor oslovuje vlastníky pozemků s nabídkami na jejich výkup.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.