Ing. Ivo Toman, MBA


Dílčí etapa výstavby opatovické křižovatky ukončena

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seDílčí etapa výstavby opatovické křižovatky ukončena

Termín zprovoznění největší křižovatky v zemi se blíží. V Opatovicích nad Labem se proto neustále pracuje a daří se dodržovat harmonogram výstavby. Ve čtvrtek 30. července skončila dílčí etapa výstavby, stavbaři do mostních konstrukcí „nalili" poslední kubíky betonu.
„Na poslední mostní konstrukci jsme použili na 630 kubíků betonu, ale už byly poslední. Postavili jsme tři mosty, které na trase R35 i silnice I/37 překlenují Opatovický kanál, místní komunikace, vlečku do elektrárny i parovodní potrubí," konstatoval ředitel stavební firmy MADOS MT Ivo Muthsam.
Na místo stavby se ve čtvrtek 30. července přijeli podívat také zmocněnec vlády pro výstavbu rychlostní silnice R35 Ivo Toman a ředitel pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Bohumil Vébr. Oba vyjadřovali spokojení. „Jsem rád, že harmonogram prací je dodržován a že budeme skutečně moci první úseku R35 zakončenou touto křižovatkou v listopadu zprovoznit. Teď přijdou na řadu práce na posledních vrstvách živic, stavební dokončovací práce, terénní úpravy apod.," řekl vládní zmocněnec Ivo Toman. Bohumil Vébr jeho slova doplnil ujištěním, že i financování zbývající stavby je zajištěno. „Akce je financována z evropského operačního programu Doprava, takže finanční prostředky na tuto stavby jsou," prohlásil.
Křižovatka v Opatovicích nad Labem bude po svém dobudování unikátní dopravní stavbou v České republice. Třípatrová stavba propojí rychlostní silnici R35 v úseku Sedlice - Opatovice s čtyřproudovou silnicí mezi krajskými metropolemi Hradec Králové a Pardubice a místní komunikace. V listopadu letošního roku bude zprovozněna silnice I/37 v „přízemí", nad bude kruhová křižovatka o průměru cca 250 metrů, která propojí jednotlivé komunikace. Třetím patrem, které se začne budovat nejpozději příští rok na jaře, se bude klenout rychlostní silnice R35 ve směru do Vysokého Mýta.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.