Ing. Ivo Toman, MBA


Děti i senioři mají nové počítače

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seDěti i senioři mají nové počítače

V úterý 14. října ve Zlaté Štice v Pardubicích předal hejtman Pardubického kraje 17 nových počítačů a 8 laserových tiskáren jako osobní dar řadě institucí i jednotlivcům. Radost měli děti z dětských domovů a pěstounských rodin i senioři.

 

„Finanční situace pěstounských rodin nebývá nijak růžová, obzvlášť pokud musí, a často to tak bývá, jeden z rodičů zůstat doma s dětmi. Sice jim finančně stát pomáhá, ale dávky nejsou nikterak vysoké. Když se rodiče rozhodují, za co peníze vydat, počítač to obvykle není a ani být nemůže. Počítač je však dnes velice důležitou součástí každé domácnosti. Proto věřím, že dar pana hejtmana bude více než využitý,“ vysvětluje Martina Pojmonová z občanského sdružení Amalthea, které se věnuje dětem z pěstounských rodin. Čtyři počítače putovaly do pěstounských rodin a jeden do zmíněného občanského sdružení.

 

Kromě toho, že byly obdarovány dětské domovy, dostala jeden přístroj i studentka střední školy stavební Markéta. „Navrhla nám to ředitelka dětského domova v Pardubicích. Je to velice talentované děvče a to, že bude mít vlastní počítač, jí nesmírně pomůže ve studiu na střední škole stavební. Jsem také stavař, vím, jak je to důležité. Navíc politika Pardubického kraje se zaměřuje na podporu technického vzdělávání, podporovat jednotlivé studenty je podle mě stejně důležité jako celé školy. Obzvlášť když této mladé slečně nemohou pomáhat rodiče.

 

Dva počítače se hejtman Ivo Toman rozhodl věnovat Centru J. J. Pestalozziho. Jde o nestátní neziskovou organizaci, která dlouhodobě pomáhá dětem a mladým lidem v náročné životní situaci. Cílem je vést klienty k získávání praktických dovedností a pracovních návyků, aby byli schopni postarat se sami o sebe a postupně se zapojit do samostatného života. Všichni dnes musí umět pracovat s počítačem. Je-li navíc připojen na internet, klientům pomůže při hledání práce i mnoha užitečných informací. Centru J. J. Pestalozziho pomáhá také obětem domácího násilí. Poskytují jim možnost začít znovu. K tomu opět patří hledání práce a bydlení.

 

Dva počítače pomohou SeniorCentru Skuteč při zřizování univerzity třetího věku. „Snažíme se vnímat změny ve společnosti jako příležitost pro zvýšení kvality našich služeb, proto jsme se rozhodli zahájit výuku. Kurzy budou přístupné nejen našim klientům, ale všem seniorům, kteří se chtějí vzdělávat.“

 

Dva počítače dostala k dispozici Rada seniorů, která se zabývá otázkami seniorů v Pardubickém kraji. V Senior centru bude zřízeno počítačové středisko, kam budou moci senioři přijít a pracovat s počítačem, vyhledávat informace na internetu nebo posílat maily. K dispozici jim bude odborný správce sítě, pomůže, poradí a bude dohlížet na to, aby počítače fungovaly tak, jak mají.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.