Ing. Ivo Toman, MBA


74. jednání Rady Pardubického kraje

Ing. Ivo Toman, MBAStalo se74. jednání Rady Pardubického kraje

Ve čtvrtek 24. července se uskuteční 74. jednání Rady Pardubického kraje.


Tentýž den, 24. července, od 14:00 hod. v jednacím sále Rady Pardubického kraje v sídle kraje na Komenského nám. 125 v Pardubicích proběhne Tisková konference.

Návrh programu:
1. Informace hejtmana a radních o činnosti
2. Zahájení - schválení programu jednání, volba ověřovatele a zapisovatele
3. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Chrudimské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s., Svitavské nemocnice, a.s. a Litomyšlské nemocnice, a.s.
4. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře Litomyšlské nemocnice, a.s.
5. Záležitosti ve zdravotnictví 13 a Revokace usnesení R/2177/08
6. Investiční akce v oblasti zdravotnictví
7. Vyhodnocení plnění aktualizovaného harmonogramu centralizace zdravotnické záchranné služby v Pk
8. Příprava projektu veřejně-soukromého partnerství v odvětví zdravotnictví X
9. Zahraniční pracovní cesty
10. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje za rok 2007
11. Projekty EPC (energy performance contracting) - část IV, dodatek č. 1
12. Revokace usnesení R/2196/08
13. Smlouva o zajištění servisu kabelovou
14. Uvolnění finančních prostředků na prezentační akce Pardubického kraje
15. Rozpočtové opatření v kapitole krizové řízení - 2008
16. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009 -2011
17. Investiční záměr pro železniční, silniční a vodní napojení Multimodálního logistického centra Východní Čechy v Pardubicích
18. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí 11
19. Rozpočtová opatření v kapitole strategického rozvoje kraje
20. Investiční akce v oblasti zdravotnictví v rámci ROP NUTS II SV
21. Investiční akce v oblasti školství v rámci ROP NUTS II SV
22. Investiční akce v oblasti školství v rámci Pardubického kraje a FM EHP/Norska
23. Investiční akce v oblasti školství na území města Pardubice v rámci ROP NUTS II SV
24. Investiční akce v oblasti kultury
25. Investiční akce v oblasti sociální v rámci ROP NUTS II SV
26. Investiční akce v oblasti dopravy
27. Studie optimalizace provozu topných a chladících zařízení ve vlastnictví Pardubického kraje
28. Obnova území postiženého vichřicí a přívalovými srážkami dne 25. 6. 2008
29. Záležitosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti
30. Dopravní obslužnost Pardubického kraje
31. Záležitosti v oblasti školství
32. Vyhodnocení soutěže "Stavba roku 2008 v Pardubickém kraji"
33. Rozpočtová opatření v kapitole Kancelář ředitele úřadu
34. Revokace usnesení R/2262/08

Zdroj: Pardubický kraj

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.