Ing. Ivo Toman, MBA


S hejtmanem o Brandýse nad Orlicí

Ing. Ivo Toman, MBARozhovoryS hejtmanem o Brandýse nad Orlicí

Pane hejtmane, je o Vás známo, že máte k Brandýsu nad Orlicí blízko už jen kvůli tomu, že Vaše žena zde pracuje jako ředitelka Rehabilitačního ústavu. Vydáváte se někdy na výlet do Brandýsa řekněme relaxačně, nebo je to vždy pracovně?

 

Brandýs nad Orlicí mám rád. Je to malebné lázeňské městečko s kouzelnou atmosférou a dlouhou historií. Jezdím sem i ve volném čase. Se synem Filipem totiž rádi vyrážíme na cyklovýlety kolem Tiché Orlice a jedna z příjemných tras vede i do Brandýsa.

 

 

Co se Vám v Brandýse líbí?

Mám rád celkovou atmosféru města i zdejší přírodu. Líbí se mi náměstí s pozoruhodným altánkem, zřícenina gotického hradu, příroda v okolí města a Tiché Orlice. Jistě stojí za to seznámit se i se životem Jana Amose Komenského v tomto městečku a těším se na otevření habrového labyrintu pro širokou veřejnost. Samozřejmě mi dělá radost také zmodernizovaný průtah městem, který jsem si jako radní pro dopravu dal za úkol a mohl ho teď splnit. Každého návštěvníka, a tedy i mne, potěší i pohled na opravené budovy - třeba na radnici nebo rehabilitační ústav.

 

 

Brandýsem občas letí tak trochu „kachna" týkající se Vás a Vaší ženy. Jednou je to o tom, že se rehabilitační ústav renovuje jen kvůli tomu, že budete usilovat o privatizaci jako manželé Tomanovi, nyní je to jiná zvěst. Mohl byste tedy čtenáře Brandýských listů informovat, jak je to s věcí případné koupě hotelu Jiřička „paní Tomanovou"? Bude lepší, když to zazní přímo od Vás.

 

Ani manželé Tomanovi ani paní Tomanová sama opravdu neplánují koupit hotel Jiřička. Není ani jisté, zda jej koupí zřizovatel Rehabilitačního ústavu, tedy Pardubický kraj. O tom musí rozhodnout nejprve Zastupitelstvo Pardubického kraje.

 

To, že se daří modernizovat rehabilitační ústav, je výsledek dobrého hospodaření ústavu. Většina investic je totiž hrazena z jeho vlastních zdrojů. Nyní se připravuje rekonstrukce pokojů pro pacienty, a to kvůli nevyhovujícímu sociálnímu zařízení, které neodpovídá současným trendům. Na těchto investicích by se už měl necelou polovinou podílet zřizovatel - Pardubický kraj. Vše však musí opět nejprve potvrdit krajské zastupitelstvo. Poté si ústav bude moci vzít potřebný úvěr na tuto investici a ponese tak veškeré riziko s tím spojené.

 

 

Proč jsou nemocnice převedeny na akciové společnosti a brandýský Rehabilitační ústav nikoliv? Co je důvodem rozdílného přístupu?

V nemocnicích v Pardubickém kraji bylo třeba zastavit hospodářský propad. Akciové společnosti umožňují ekonomičtější hospodaření, management má větší možnosti jak snižovat kumulované ztráty. Byla to první fáze v otázce transformací. Ukazuje se, že to byla dobrá volba. Podle mého názoru je statut příspěvkových organizací přežitý a není vyloučeno, že Pardubický kraj podobný krok (transformaci) bude v budoucnu zvažovat i u jiných zdravotnických zařízení.

 

 

Argument sociálních demokratů o rozprodávání krajského majetku dostává tedy vážnou trhlinu, poněvadž pokud se nemýlím, nákupem hotelu Jiřička zvětšíte krajský veřejný majetek. Je to tak?

Pardubický kraj v žádném případě svůj majetek nerozprodává. Postupuje v souladu s platnými právními předpisy a zbavuje se jen takového majetku, který je pro kraj nepotřebný. Naopak se snaží získávat do svého vlastnictví majetek, který kraj a jeho organizace potřebují k zajištění své činnosti a mohou ho využít k rozvoji a zkvalitnění své dosavadní činnosti. Veškeré majetkové transakce jsou zpracovány příslušným odborem krajského úřadu a projednány v majetkové komisi, ve finančním výboru, v Radě a následně v Zastupitelstvu Pardubického kraje. Mohou se tak k němu vyjadřovat všichni. Argument sociálních demokratů se tedy pravděpodobně týká nemocnic. V tomto případě - jak už bylo mnohokrát deklarováno - však šlo pouze o změnu právní formy, kdy stoprocentním akcionářem je Pardubický kraj, a nemovitý majetek zůstal ve vlastnictví kraje.

 

 

K čemu by ten objekt (hotel Jiřička) měl sloužit, pokud se jej zastupitelstvo rozhodne zakoupit?

Pokud se krajské zastupitelstvo rozhodne hotel Jiřička koupit, měl by tento objekt sloužit k rozšíření lůžkové kapacity rehabilitačního ústavu.

 

 

Je v Brandýse nad Orlicí něco, na co jste hrdý?

Přestože je to malé město s malou ekonomikou, podařilo se tu udělat hodně dobrých věcí. Vážím si radnice, současného i bývalého starosty, že se s nízkým rozpočtem dokázali vyrovnat. A samozřejmě jsem hrdý na to, že město si připomíná svou dlouhou a bohatou historii a uvědomuje si odkaz našich předků.

 

Krajská politika nemá téměř nic společného s celostátní politikou, přesto se ČSSD pokusí vnutit celostátní témata do krajské kampaně s agresivním tónem. Co si o tom myslíte?

Bohužel tímto „trendem" letošní krajské volby budou opravdu postižené. Domnívám se, že je to způsobeno zcela jednoduchou pravdou - krajská samospráva poslední čtyři roky dělala svou práci dobře, je za ní mnoho dobrých věcí a mnoho splněných úkolů a jen těžko se hledají konstruktivní výtky k naší práci. Navíc se sama ČSSD podílela na mnoha rozhodnutích krajské samosprávy, když krajští zastupitelé za ČSSD hlasovali pro mnoho věcí společně s námi. Lidé by si měli uvědomit, že krajské volby jsou o krajských tématech. A jestli se jim nelíbí celostátní politika, mohou to vyjádřit za dva roky v parlamentních volbách.

 

 

Z Brandýsa kandiduje Michal Slánička, čím by mohl být přínosem pro krajskou politiku? A čím byl užitečný v tomto končícím volebním období, máte určitě přehled o práci osob v krajských výborech i mimo ně, pokud znovu kandidují.

Michal Slánička po čtyři roky pracoval v sociálním výboru zastupitelstva a v této práci obstál. Je to pracovitý člověk. Byl přínosem a byl bych rád, kdyby i v příštím volebním období pokračoval.

(reti)

 

Publikováno v měsíčníku Brandýské listy 1. září '08.

Plné znění zveřejněno se svolením autora.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.