Ing. Ivo Toman, MBA


Rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje Ivo Tomanem

Ing. Ivo Toman, MBARozhovoryRozhovor s hejtmanem Pardubického kraje Ivo Tomanem

Narodil jsem se 7. července 1966 ve Vysokém Mýtě, v současné době žiji v Chocni. Po absolvování Gymnázia ve Vysokém Mýtě jsem vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Jsem ženatý, mám dceru Michalu a syna Filipa. Mezi mé záliby patří cestování a politologie.


Dnes jste byl oficiálně uveden do funkce hejtmana Pardubického kraje. S jakými plány vstupujete do této funkce?
Hlavním cílem je rozvíjet kraj a udržet jeho ekonomickou stabilitu. Přestože jsem nazýván „letním" hejtmanem, chci zkusit za těch několik měsíců do krajských voleb dotáhnout do úspěšného konce celou řadu rozjetých projektů, a to v dopravě, ve zdravotnictví, v cestovním ruchu, ve školství, ale i v oblasti veřejné správy, justice i policie. Budu usilovat o to, aby Pardubický kraj zvyšoval svůj kredit a aby si lidé v kraji mohli říct: „Jsme rádi, že tu můžeme žít."


S působením Vašeho předchůdce Michala Rabase se pojí mnohé úspěchy. Budete proto čelit vysokým očekáváním. Nemáte z toho trochu trému?
Trému nemám, ale cítím obrovský závazek. Michal Rabas byl můj přítel, mnohé jsme spolu prožili po pracovní i soukromé stránce. Rozhodně chci v jeho práci pokračovat a naskočit do úspěšně rozjetého vlaku, který ze „stanice nula" vypravil tandem Michal Rabas a Roman Línek. I Romanovy práce, kdy hejtmana více než dva roky zastupoval, si totiž cením.


Vaší doménou coby krajského radního byla dopravní politika kraje. Budete dále prosazovat tuto linii nebo chcete zasahovat i do jiných resortů?
Chci se soustředit na oblast dopravy. I přes velký kus práce, který se v této oblasti udělal, nám stále chybí dopravní infrastruktura. Nemáme ani kilometr dálnice, nemáme obchvaty měst, ani čtyřproudové silnice. Je třeba lobovat u státu za dobudování této chybějící infrastruktury. Rád bych pokračoval v modernizaci železničních koridorů a v rozvoji mezinárodního letiště v Pardubicích. Usilovat budu i o dosplavnění Labe do Pardubic. Kromě dopravy se však chci zaměřit i na další oblasti, např. stabilizovat situaci ve zdravotnictví. Budu se snažit také o maximální využití zdrojů Evropské unie, o likvidaci starých ekologických zátěží či o zatraktivňování kraje z pohledu turistiky. Rád by také podporoval neziskové organizace, rozvoj školství, volnočasových aktivit apod. Důležitým cílem je také snaha udržet a snižovat míru nezaměstnanosti v kraji a zachovat růst životní úrovně v regionu.


Přibližte nám nejožehavější problémy, které budete muset z pozice hejtmana řešit.
Už jsem to naznačil. Půjde především o stabilizaci situace ve zdravotnictví, o dobudování dopravní infrastruktury i o dokončení transformace veřejné správy. Chceme, aby se Pardubický kraj konečně stal plnohodnotným regionem. Znamená to, že jednáme o zřízení krajského soudu v Pardubicích či o krajském ředitelství Policie ČR. Tyto dvě instituce doposud kopírují územní tzv. „starých" krajů a nerespektují hranice těch současných. Ale i v této oblasti už jsme snad na dobré cestě...


Jak se chcete zasadit např. o optimalizaci situace zdravotnických zařízení v regionu?
V Pardubickém kraji máme pět nemocnic, které jsme v loňském roce transformovali na akciové společnosti. Začíná se ukazovat, že to byl dobrý krok, protože nemocnice pomalu své ztráty snižují. Ještě více se však ukázalo, že největším bolákem českého zdravotnictví jsou zdravotní pojišťovny, respektive úhradový systém. Ten je pro náš kraj nespravedlivý. Je třeba s pojišťovnami jednat a zajistit, aby rozsah a kvalita poskytované zdravotní péče byla adekvátně placena.


Budete z titulu své funkce spolupracovat také s opozičními regionálními politiky a v čem?
V našem kraji jsme téměř vždy dokázali najít s opozicí společnou řeč a případné problémy si vyříkat. Opozice nás podpořila např. v otázce splavnění Labe, shodli jsme se na územním plánu kraje, v otázkách rozpočtu jsme vždy jednotní. Věřím, že tomu tak bude i nadále.


Spolupracujete také s okolními kraji? V čem tato spolupráce spočívá?
Jsme členem Asociace krajů ČR. To znamená, že vystupujeme jednotně směrem k vládě, parlamentu, ale i celé řadě jiných institucí. Co se týká konkrétní spolupráce mezi regiony, zcela logicky máme nejužší vazbu na Královéhradecký kraj. Máme různé společné zájmy - např. výstavbu R35, ale také vybudování cyklostezky mezi oběma krajskými městy či společná prezentace v rámci cestovního ruchu jako jednotného regionu „Východní Čechy". Projektů je více, pravidelně se představitelé obou krajů, ale také obou krajských měst, setkávají a řeší vše podstatné ve prospěch obou oblastí.


Jaké kroky plánujete v případě výstavby komunikací v kraji?
Prioritní je samozřejmě výstavba R35. V současné době je už definitivně stabilizována trasa této klíčové komunikace a ještě letos by měla být zahájena její příprava. V Opatovicích nad Labem se již buduje křižovatka, která by měla R35 propojit s dálnicí D11, ale také se vznikajícím čtyřpruhem mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Zbývá nám ještě doladit trasování přivaděčů z Orlickoústecka na R35. Kromě toho chceme pokračovat v modernizaci krajské silniční sítě. Za poslední roky jsem už do silnic investovali na dvě miliardy korun a rozhodně chceme v tomto trendu pokračovat.


Jaký je Váš pohled na věc splavnění Labe do Pardubic? Co tato alternativa přinese městu, potažmo regionu?
Jsem zastánce dosplavnění Labe do Pardubic. Pro Pardubický kraj je splavnění Labe strategickým cílem. Po šesti letech projednávání byl schválen územní plán velkého územního celku, který počítá mimo jiné s multimodálním logistickým centrem. To má propojit silniční, železniční, leteckou a také lodní dopravu a do regionu tím přilákat nové investory, přinést nové pracovní příležitosti apod. Lodní doprava by také ulehčila přetížené silniční dopravě a především pro transport nadměrných nákladů by byla jedině přínosem. Navíc by splavnění Labe mělo přínos i v oblasti cestovního ruchu. Vždyť kdo říká, že by po Labi měly jezdit jen nákladní lodě? A ještě jednu výhodu by tento projekt měl. Citlivými úpravami řeky a okolí bychom výrazně zlepšili protipovodňovou ochranu přilehlých oblastí.


Z pozice náměstka hejtmana jste byl v úzkém kontaktu s Romanem Línkem. Změní se nějak váš vzájemný vztah po prostřídání na postu hejtmana?
V úzkém kontaktu budeme i nadále. Pro úspěšné řešení problémů a rozvoj kraje je vzájemná komunikace nutná. Tak, jak jsme spolupracovali doposud, budeme spolupracovat i nadále. Na našem vztahu se určitě nic nezmění.

Zdroj: Regionální sdružení ODS Pardubický kraj

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.