Ing. Ivo Toman, MBA


Rozhovor Ivo Tomana pro Krajské noviny

Ing. Ivo Toman, MBARozhovoryRozhovor Ivo Tomana pro Krajské noviny

Jak se díváte na uplynulý půlrok, kdy má kraj nové vedení v čele s ČSSD? Zpozoroval jste nějakou zásadní změnu v politice vedení kraje?

Ke změnám ve vedení kraje zcela logicky došlo. Sociální demokracie má jiné politické názory než předchozí koalice ODS a lidovců. Nejviditelnějším rozdílem je samozřejmě pohled na zdravotnictví, konkrétně na vybírání regulačních poplatků. Někdy mívám pocit, že některé rozjeté projekty se přehodnocují nebo ruší jen proto, že je započala jiná krajská vláda. Takovým případem je třeba pardubická reálka. Je jistě chvályhodné, že nové vedení kraje chce co nejvíce šetřit a ukázat, že je lepším hospodářem než ti před ním. Ale zrovna v tomto případě se obávám, že úspory budou na úkor kvalitních stavebních prací a na úkor kvalitních stavebních materiálů. Myslím si, že tato historická budova v centru Pardubic si zasluhuje velkorysejší přístup ze strany kraje.

Co považujete za nešťastné, co podle vás nové vedení dělá špatně?

Je to můj osobní názor, ale domnívám se, že hejtman příliš centralizoval moc do své osoby a téměř vytlačil druhého koaličního partnera i své kolegy ze sociální demokracie. O některých radních téměř neslyšíte, jiní bez přítomnosti hejtmana neučiní žádné zásadní rozhodnutí. Nepovažuji to za demokracii v pravém slova smyslu. A co se týká konkrétní práce pro veřejnost, zatím nejsou vidět výrazné či konkrétní kroky. Jediné, co se zatím podařilo, je vyvolat zmatek v placení a neplacení regulačních poplatků. Od voleb sice uplynulo jenom pár měsíců, ale skutečně mám pocit, že se zatím v některých případech víc mluví než koná.

A je naopak něco co byste pochválil?

Z pozice vládního zmocněnce pro výstavbu R35 a předsedy výboru pro dopravu a dopravní obslužnost krajského zastupitelstva za přístup k dopravě. Uvědomují si nutnost výstavby R35, nutnost pokračování v modernizaci silnic II. a III. třídy i nutnost úzké spolupráce s Českými drahami směrem k obnově vozového parku a především k nasmlouvání dostačujícího rozsahu veřejné dopravy. Svým způsobem se mi líbí i přístup ke školství, protože krajská vláda CSSD začíná objevovat fakta, která jsme my předkládali už v minulosti - nutnost podpory odborného školství, aby pružněji reagovalo na potřeby trhu práce, velký počet gymnázií, málo dětí...

Zřejmě nejdiskutovanější je oblast zdravotnictví. Jaký je váš názor na kroky vedení kraje v této oblasti? Udělal podle vás kraj i něco jiného než je snaha o rušení poplatků?

Už jsem to zmínil. Je to téma, kde se názorově lišíme. Pokud sociální demokracie chce regulační poplatky zrušit, musí to udělat na centrální úrovni. Není dobré prohlašovat, že poplatky jsou špatné a zároveň vyzývat pacienty, aby si příspěvky od kraje brali jen pokud to skutečně jejich finanční situace žádá. A chápu také soukromé lékárníky, kteří proplácení poplatků v krajských zařízeních berou jako nekalou soutěž. Na druhou stranu musím uznat snahu vedení kraje vybojovat zpět traumacentrum tzv. první kategorie v pardubické nemocnici, i když je to zřejmě dopředu prohraný boj.

Vaší specializací je doprava. Jak si kraj posledního roku počíná v této oblasti? Jste spokojen s prací pana Tichého?

Už jsem to naznačil. Oblast dopravy je jedna z těch, kde si vcelku rozumíme.

A co říkáte na způsob finančního hospodaření kraje? Změnila se nějak strategie? Co by měl kraj v této oblasti změnit?

Trochu jsem se bál rozpočtového provizoria, které nové zastupitelstvo přijalo, přestože rozpočet na rok 2009 byl připraven. Kraj ale toto období přestál a už „jede" podle skutečného rozpočtu. Zůstaly v něm finanční prostředky potřebné na rozjeté klíčové projekty, na spolufinancování evropských investic apod. Strategie je vesměs stejná nebo hodně podobná, i když některé projekty sociální demokracie pozastavila a označuje je za zbytečné. Takovým příkladem je třeba domov mládeže ve Vysokém Mýtě, který nová krajská rada smetla ze stolu, přičemž nejsou jasné další kroky a budoucnost celého projektu. Ale v zásadě je strategie podobná.

 

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.