Ing. Ivo Toman, MBA


Pardubický Patriot se ptá Ivo Tomana

Ing. Ivo Toman, MBARozhovoryPardubický Patriot se ptá Ivo Tomana

V těchto dnech se v českým médiích skloňuje ve všech podobách rychlostní silnice R35 a dálnice D11. Jaký je aktuální stav v přípravě obou komunikací?
Dálnice D11 je skutečně aktuálním tématem. Snažíme se dokončit především majetkoprávní vypořádání pozemků u Hradce Králové s paní Havránkovou. Pracuje se na čistopisech smluv, které by do 23. dubna měla projednat Vláda ČR. Pokud následně dojde k podpisu smluv oběma stranami, mohly bychom už v říjnu začít s archeologickým průzkumy v dané lokalitě a s výstavbou D11. Bohužel nás trápí finanční prostředky. Klíčovým úkolem tak bude v rozpočtu na příští rok prosadit potřebné peníze jak na dokončení D11, tak i na výkupy pozemků směrem k Jaroměři. Dálnice D11 je pro stát prioritní a poslanci napříč všemi politickými stranami si důležitost uvědomují. Věřím tedy, že i po volbách budou na naší straně.
Podobné je to i u rychlostní silnice R35. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji pracujeme na příslušné dokumentaci, která k přípravě patří a v Pardubickém kraji jsme v úseku z Opatovic nad Labem do Ostrova u Vysokého Mýta zahájili jednání s majiteli pozemků.

Vloni jste otevřeli první úsek rychlostní silnice Sedlice - Opatovice. Ale opatovická křižovatka je stále nedokončená...
Křižovatka v Opatovicích nad Labem patří k těm největším v České republice. Dokončena jsou první dvě „patra", tedy čtyřpruh mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a kruhový objezd propojující všechny příjezdové komunikace a vedlejší komunikace. V několika následujících měsících začne výstavba i třetího patra, tedy pokračování rychlostní silnice R35. Finanční prostředky na tuto stavbu jsou zajištěny z Operačního programu Doprava, takže ihned po podpisu smlouvy s dodavatelem začneme skutečně stavět.

Jaká je situace kolem Litomyšle? Nejvyšší správní soud tu zrušil rozhodnutí Pardubického kraje o trasování R35. To je asi v přípravě stavby problém?
Je to skutečně tak, Nejvyšší správní soud rozhodl o zrušení trasování R35 v prostoru 7 katastrů. Samospráva Pardubického kraje teď musí aktualizovat svůj územní plán a trasu R35 v této lokalitě znovu určit. Investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale dále pracuje na posuzování vlivu stavby na životní prostředí až do Olomouce. Takže příprava se z naší strany nezastavila.

My pořád mluvíme o rychlostní silnici R35 v Pardubickém kraji. Ale pokud vím, vede tato komunikace přes území dalších krajů. Můžete nám silnici blíže představit?
Rychlostní silnice vede přes Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj. Po dokončení bude nejdelší rychlostní silnicí v zemi. Je to klíčová silnice pro dopravu v České republice, protože společně s dálnicí D11 bude alternativou pro přetíženou dálnici D1. Dnes už je v provozu přibližně třetina její délky. Je to úsek v Libereckém a na druhé straně v Olomouckém kraji, prostřední část ještě čeká na dokončení. S výjimkou cca 3 kilometrového úseku Sedlice - Opatovice nad Labem, který napojuje východočeské krajské metropole na dálnici D11. V Libereckém kraji teď jednají o trase v úseku Turnov - Jičín, v Královéhradeckém kraji pracujeme na dokumentaci pro územní rozhodnutí, v Pardubickém kraji z Opatovic k Vysokému Mýtu jsme s přípravou nejdál. A jak už jsem říkal, od Mýta směrem do Olomouce pracujeme na posuzování vlivu stavby na životní prostředí.


Kdy začnete stavět?
Přesné datum vám v tuto chvíli neřeknu. Vše záleží na finančních prostředcích, na dohodách s majiteli pozemků. Rádi bychom ale úsek z Opatovic do Vysokého Mýta zahájili do tří let. Ostatní úseky budou navazovat postupně v dalších letech.

Jste zmocněncem vlády pro výstavbu těchto dvou dálnic. Jaká jsou vaše vize a přání v této práci?
Myslím, že z předchozích řádků je to patrné. Rád bych dokonči jednání s paní Havránkovou, zahájil stavbu třetího patra opatovické křižovatky a navázal úsekem do Vysokého Mýta a především na toto vše získal finanční prostředky.

 

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.