Ing. Ivo Toman, MBA


O R35 s časopisem Turnovsko

Ing. Ivo Toman, MBARozhovoryO R35 s časopisem Turnovsko

Je možné alespoň přibližně určit období výstavby jednotlivých úseků R35 a kdy má dojít na poslední dosud územně nestabilizovanou část v Libereckém kraji?
Nejdále v přípravě je úsek R35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem před Vysokým Mýtem v Pardubickém kraji. Tato trasa v délce cca 26 km je stabilizována, je vydáno stanovisko EIA a je zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí. Začátek výstavby je plánován do tří let. Úsek z Ostrova do Mohelnice v Olomouckém kraji dlouhý cca 75 km je ve fázi zpracování a předání dokumentace EIA (posouzení vlivů na životní prostředí). Začátek výstavby tohoto úseku je nejdříve za pět let. Úsek Úlibice - Hradec Králové v Královéhradeckém kraji v délce 36 km je ve fázi stabilizované trasy, je vydáno stanovisko EIA a začíná se pracovat na dokumentaci k územnímu řízení. Začátek výstavby, dle mého názoru, je do pěti let.
Pokud dojde ke stabilizování trasy R35 v nejvíce problematickém úseku Ohrazenice - Úlibice, což je v kompetenci Zastupitelstva Libereckého kraje, domnívám se, že bude výstavba zahájena nejdříve za 7 let.

V případě tří stále možných variant projednávaných Libereckým krajem se nejedná o přesné určení trasy, ale o vytýčení širšího koridoru, ve kterém má silnice vést. Až dojde ke schválení jednoho z koridorů, jak významně se může konečný projekt lišit od studie proveditelnosti zpracované společností Valbek?
Podle informací, které mám z Krajského úřadu Libereckého kraje, koridor trasy R35 v územním plánu je uvažován v šířce 800 metrů. Dle mého názoru je to dostatečná šíře, kdy je ještě možné vyladit trasu a vyjít vstříc požadavkům obcí a občanů. Konečný projekt se bude pohybovat v tomto koridoru.

Jaký význam bude mít rozhodnutí Libereckého kraje při definitivním určení koridou, který v politice územního rozvoje s konečnou platností potvrdí vláda?
Rozhodnutí kraje je první, nutný krok k tomu, aby se rozjel celý proces přípravy R35. Z mého pohledu je to zásadní rozhodnutí.

Stát se je zadlužen a nejen při rozšiřování dálniční sítě se spoléhá na Evropské peníze. Je v této situaci možné určit, kdy bude ekonomicky možné nejdelší rychlostní silnici v České republice dokončit?
To, že veřejné finance jsou v problémech, je fakt a obávám se, že se situace nezlepší a že v dalším plánovacím období Evropské unie může dojít ke zvětšení problémů. Osobně proto na všech setkáních a odborných konferencích upozorňuji na to, že je nutné systémově řešit naplnění fondu dopravní infrastruktury. Jedním z možných řešení je např. navýšení spotřební daně z pohonných hmot. Je také nutné zamyslet se, jak dál pokračovat ve filozofii mýtného.
Jsem optimista. Rychlostní silnice R35 je vedle okruhu kolem Prahy, výstavby dálnice D3 a modernizace D1 prioritou v České republice a navíc rozšíření D1 bez dokončené rychlostní silnice R35, která je klíčovou alternativou právě pro D1, je nemožné. Proto se domnívám, že tlak na realizaci R35 bude velký.

 

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.