Ing. Ivo Toman, MBA


Klíčová komunikace pro celý Pardubický kraj: R35

Ing. Ivo Toman, MBARozhovoryKlíčová komunikace pro celý Pardubický kraj: R35

Dopravě Pardubického kraje se věnuje současný hejtman Ivo Toman (ODS). Za největší úkol považuje dokončení rychlostní silnice R35, která uleví městům a obcím Pardubického kraje od hustého automobilového provozu.

 

 

Můžete přiblížit těm, kteří o ní mají jen kusé informace, odkud a kam má R35 vést, a proč je pro Pardubický kraj tak důležitá?

Rychlostní silnice R35 je alternativou přetížené dálnici D1 a má spojit západ s východem. Konkrétně má trasa protnout Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj. Pro náš kraj je klíčovou komunikací. Prozatím tu nemáme jediný kilometr silnice tohoto typu a stávající silnice I. třídy číslo 35 od Býště po Moravskou Třebovou náporu dopravy nestačí. Navíc může R35 přinést další rozvoj regionu, přilákat investory, ale především napojí těžko dostupné Orlickoústecko na páteřní evropskou silniční síť a zajistí větší bezpečnost všem účastníkům silničního provozu.

 

 

Takže nejde o silnici jen regionálního významu?

Opravdu nejde jen o regionální silnici. Jde o silnici celostátního významu. Tento fakt si už uvědomila i česká vláda, která „pětatřicítku" zařadila mezi své priority a našla ve státním rozpočtu i první finanční prostředky.

 

 

V jaké fázi je stavba v současnosti?

V této chvíli se staví velká křižovatka v Opatovicích nad Labem. Je to první vlaštovka této komunikace v Pardubickém kraji. Křižovatka totiž naváže úsek rychlostní silnice Sedlice - Opatovice na přivaděč na dálnici D11 a na čtyřpruh spojující obě východočeské metropole Pardubice a Hradec Králové.

 

 

V čem je unikátní křižovatka u Opatovic?

Je největší v této zemi. Bude třípatrová a bude uzlem tří klíčových komunikací. Propojí dálnici D11, rychlostní silnici R35 a krajská města Pardubice a Hradec Králové.

 

 

Kdy počítáte, že bude silnice dokončena?

Na křižovatku v Opatovicích navážou další úseky směrem na východ. Jsme ve fázi příprav, projekčního plánování, vykupování pozemků apod. Stavba by mohla být zahájena v roce 2011, a pokud vše půjde dobře, měli bychom na hranice s Olomouckým krajem po nové R35 dojet někdy v roce 2016.

 

 

Co výstavbu podle Vašeho názoru nejvíce komplikuje?

Dlouho ji komplikovala jednání o definitivním trasování. Boj „severu proti jihu" trval déle, než bych si představoval. Teď už je vše na dobré cestě. Jen se trochu obávám, aby nám výstavbu nezkomplikovali někteří majitelé pozemků, kteří se nebudou chtít dohodnout na vykoupení několika málo čtverečních metrů.

 

 

Jak je třeba postupovat, aby byla dostavěna co nejdříve?

Hlavně postupovat podle plánu. Udržet prioritu pro silnici. Je nutné co nejrychleji dokončit majetko-právní vypořádání, výběrová řízení apod. a zahájit stavbu včas. Pak už vše půjde snad bez problémů a skutečně se rychlostní silnice dožijeme.

 

 

I když jste se stal hejtmanem, zůstal jste zodpovědný za dopravu a správu majetku. Jak se tedy na realizaci R35 podílíte vy osobně?

Musím připomenout, že rychlostní silnice je státní investicí a realizuje ji Ředitelství silnic a dálnic ČR. My jako krajská samospráva jsme měli za úkol stabilizovat trasu této komunikace v územním plánu celého kraje, což jsme již udělali. V minulých měsících jsme apelovali na stát, na vládu, na ministerstvo dopravy i financí, aby si uvědomili klíčovou úlohu R35 a co nejrychleji zahájili její výstavbu. To se také podařilo. Výsledkem je mimo jiné deklarace o výstavbě R35, kterou kromě nás stvrdil svým podpisem ministr dopravy Aleš Řebíček a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Teď je naším úkolem „hlídat" stát, aby své slovo dodržel.

 

 

Co říkáte na protesty ekologů, které provázely některé úseky stavby? Došlo k nim i v Pardubickém kraji? Nebo jde jen o úsek v Českém ráji?

Problematika životního prostředí je vždy složitá. Velké protesty se zatím snad týkají jen Českého ráje, ale i v našem regionu jsme řešili - a domnívám se, že ještě budeme - řešit např. lokality soustavy NATURA 2000 a možné ohrožení různých vzácných živočichů. Myslím, že jsme v trase našli kompromis a že R35 nebude hrozbou pro ekologii v našem kraji.

 

 

Jak to v současnosti vypadá s finanční podporou z peněz Evropské unie?

V současné době je Ministerstvo dopravy ČR připraveno využít zhruba 10 až 20 miliard z fondů Evropské unie, další financování v řádu miliard přinese státní rozpočet. To je základ, zbývající zdroje se předpokládá získat z bankovních úvěrů. Ve hře je i varianta soukromého financování a provozování R35, tak jak je tomu v Evropské unii, to by možná i výstavbu urychlilo. Celkový rozpočet výstavby R35 je asi 45 miliard korun, s ministrem dopravy Řebíčkem jsem v kontaktu a pravidelně o možnostech financování diskutujeme. V současné době disponuje Ředitelství silnic a dálnic Pardubice, které celý proces řídí a zastřešuje, dostatečnými finančními prostředky k přípravě výstavby a vše běží podle plánu.

 

 

Kde lze najít nejaktuálnější informace o silnici R35?

O přípravě R35 pravidelně informujeme my i Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nejrychlejší a nejkomplexnější informace však lze zcela určitě nalézt na webových stránkách www.r35.eu, kterou jsme zřídili ve spolupráci s ŘSD. Jsou tam k dispozici různé dokumenty, aktuality, ale také prezentace, mapy a vizualizace trasy R35.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.